ALTER IURIS od svojho vzniku poskytuje právne poradenstvo ďalšiemu nespočetnému množstvu medzinárodných ako aj lokálnych klientov v oblasti právneho poradenstva, medzi ktorými môžeme spomenúť taktiež aj nasledovné referencie:

Vybrané referencie

právne zastupovanie medzinárodnej spoločnosti poskytujúcej sprostredkovateľskú činnosť v oblasti poisťovníctva a finančníctva

právne poradenstvo pre medzinárodnú obchodnú spoločnosť podnikajúcu v oblasti developerskej činnosti

právny poradca pre obchodnú spoločnosť poskytujúcu sprostredkovateľskú činnosť v oblasti realít

právny poradca pre obchodnú spoločnosť vykonávajúcu výstavbu polyfunkčných stavieb a predaja stavebných materiálov

právne poradenstvo pre obchodnú spoločnosť podnikajúcu v oblasti vydávania periodických a neperiodických publikácií

právne zastupovanie medzinárodnej softvérovej obchodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti poskytovania softvéru a poradenstva v oblasti výpočtovej techniky v energetickom priemysle

právny poradca obchodnej softvérovej spoločnosti podnikajúcej v oblasti vývoja softvérov, údržby počítačových sietí a spracovávania dát v energetickom priemysle

právne zastupovanie obchodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti predaja elektrickej energie

právny poradca obchodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti prenájmu bytových a nebytových priestorov

právne zastupovanie obchodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti stavebníctva a poskytovania inžinierskej činnosti

právne zastupovanie obchodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti železničnej dopravy

právne poradenstvo pre slovenské obchodné spoločnosti podnikajúce v oblasti developerskej činnosti

právne poradenstvo pre slovenskú obchodnú spoločnosť podnikajúcu v oblasti telekomunikácií

právne zastupovanie medzinárodnej obchodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti prevádzkovania čerpacích staníc

právne zastupovanie obchodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti finančníctva (private equity), investičného poradenstva a reštrukturalizácie obchodných spoločností

právne zastupovanie obchodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti finančníctva (private equity) a finančného poradenstva zabezpečujúcej podporu v oblasti malého a stredného podnikania