JUDr. MARTIN KUCBEL

Pozícia: advokát; partner spoločnosti ALTER IURIS

Jazyk: anglický jazyk - aktívne, nemecký jazyk - pasívne

Vzdelanie: Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská republika
Advokát, člen Slovenskej advokátskej komory

JUDr. Martin Kucbel získal právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave s tým, že štúdium ukončil v roku 2001. V roku 2002 pracoval ako advokátsky koncipient v jednej z najvýznamnejších slovenských advokátskych kancelárií – Advokátska kancelária JUDr. Jaroslav Ružička, PhD. Od konca roku 2002 až do roku 2005 začal pracovať ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárií SALLEM, SEČANSKÝ&PARTNERS so sídlom v Bratislave. V roku 2005 je ako samostatný advokát zapísaný do Slovenskej advokátskej komory a spoluzakladá ALTER IURIS.

JUDr. Martin Kucbel má bohaté právnické skúsenosti spojené s akvizíciami do obchodných spoločností na území Slovenskej a Českej republiky ako aj právneho poradenstva pre významné zahraničné spoločnosti podnikajúcimi na území Slovenskej republiky v oblasti privatizácie a obchodovania s cennými papiermi a akvizícií v oblasti nehnuteľností, v oblasti právnej agendy colného práva (týkajúcej sa najmä predaja a distribúcie pohonných látok a s tým súvisiacimi colnými povinnosťami) a imigračného práva.

JUDr. PAVOL VAŠ

Pozícia: advokát; partner spoločnosti ALTER IURIS

Jazyk: anglický jazyk - aktívne, maďarský jazyk - aktívne

Vzdelanie: Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská republika
Advokát, člen Slovenskej advokátskej komory

JUDr. Pavol Vaš získal právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave s tým, že štúdium ukončil v roku 2003. V roku 2003 pracoval ako advokátsky koncipient v jednej z najvýznamnejších svetových medzinárodných advokátskych kancelárií – FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER (pracovisko Bratislava). Od konca roku 2003 až do roku 2006 začal pracovať ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárií AVOCAT so sídlom v Bratislave. V roku 2006 je ako samostatný advokát zapísaný do Slovenskej advokátskej komory a spoluzakladá ALTER IURIS.

JUDr. Pavol Vaš je špecialista na obchodné a záväzkové právo, má skúsenosti z oblasti privatizácie a zlučovania obchodných spoločností, mediálne a reklamné právo a právo technologických spoločností, autorské právo, právo duševného vlastníctva, vymáhania pohľadávok pre banky a bankové domy. JUDr. Pavol Vaš má skúsenosti so zastupovaním a poskytovaním právnych služieb pre významné zahraničné koncerny pôsobiace na území Slovenskej republiky, a to najmä v oblasti informačných technológii, práv obchodných spoločností a akvizícií v oblasti nehnuteľností.