chránime VÁS UŽ OD ROKU 2006

ALTER IURIS - ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

V súčasnosti ALTER IURIS poskytuje svojim klientom komplexné právne služby vo všetkých typoch transakčných a prevádzkových záležitostí, ako sú fúzie a akvizície obchodných spoločností, joint ventures, transakcie s nehnuteľnosťami, operácie na kapitálovom trhu, právne analýzy a zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi a orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj komplexné organizačné zabezpečenie projektov (tzv. Project management).

Prax štruktúry ALTER IURIS predstavuje jeden celok, vďaka ktorému majú klienti ALTER IURIS k dispozícii skúsenosti ALTER IURIS. V prípade potreby doplnené o služby expertov zo spolupracujúcich medzinárodných advokátskych kancelárií, daňových poradcov, prípadne iných expertov.

Vďaka tomu môže ALTER IURIS uskutočňovať rozsiahle a zložité transakcie a realizovať aj nadštandardné požiadavky svojich klientov smerujúce napr. aj k zabezpečeniu financovania vybraných projektov.

Naša advokátska kancelária je členom Aliancie advokátskych kancelárii Visegrad+ Legal. Aliancia advokátskych kancelárii Visegrad+ Legal je sieť spoluprácich nezávislých stredne veľkých advokátskych kancelárii pôsobiacich v celom regióne strednej a východnej Európy. Má zastúpenie na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rusku, Rumunsku a Bulharsku.

Ciele spoločnosti

Cieľom a zároveň profesionálnym krédom ALTER IURIS je poskytnúť klientom komplexné služby na profesionálnej odbornej úrovni bežnej v zahraničí, zohľadňujúc pri tom špecifiká právneho poriadku Slovenskej republiky.

Prístup ALTER IURIS

Prístup ALTER IURIS pri riešení požiadaviek klienta sa opiera o dôkladnú znalosť obchodných činností, vnútornej štruktúry a potrieb klientov, čo umožňuje ponúkať promptné, vhodné a cenovo efektívne riešenia záležitostí požadovaných klientom.

ALTER IURIS

ALTER IURIS je pre každého klienta zárukou komplexnej pomoci zodpovedajúcej povahe jednotlivého prípadu s prihliadnutím na všetky ďalšie aspekty jeho potrieb presahujúce rámec právneho poradenstva spojeného s výkonom advokácie.

Spoločným cieľom partnerov pracujúcich pod značkou ALTER IURIS je poskytovať vysoko odbornú, profesionálnu, zároveň flexibilnú a komplexnú pomoc maximálne prispôsobenú špecifickým požiadavkám svojich klientov.

Medzi súčasnými klientmi ALTER IURIS sú mnohé nadnárodné spoločnosti a ich lokálne dcérske spoločnosti, podnikajúce predovšetkým v oblasti obchodu, služieb, bankovníctva, financií, obchodu s cennými papiermi, informačných technológií a nehnuteľností.

Sme členom Aliancie advokátskych kancelárií Visegrad+ Legal pôsobiacich v celom regióne strednej a východnej Európy.